ISSN 2079-6617
eISSN 2309-9828
Strelnikov Stepan V.

Strelnikov Stepan V.

Strelnikov Stepan V.

ORCID ID: 0009-0005-7853-7881

E-mail: stepan99strelnikov@gmail.com

Affiliation: Lomonosov Moscow State University

Laboratory Assistant at the “Perception” Laboratory, Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State University.

Publications

Manifestations of Higher Mental Functions in Actors in Virtual Reality
National Psychological Journal p. 38-52 2023. , 4.
Mashkov Vladimir L. Nefeld Ekaterina E. Kovalev, A. I. Dolgikh Alexandra G. Smirnova Ekaterina A. Samuseva Marina V. Strelnikov Stepan V. Rogacheva Daria A. Vakhantseva Olga V.
read more