ISSN 2079-6617
eISSN 2309-9828
Smirnova Ekaterina A.

Smirnova Ekaterina A.

Smirnova Ekaterina A.

ORCID ID: 0009-0006-9755-5759

E-mail: Katerina.0704@mail.ru

Affiliation: Lomonosov Moscow State University

Student, Department of Occupational Psychology and Engineering Psychology, Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State University.

Publications

Manifestations of Higher Mental Functions in Actors in Virtual Reality
National Psychological Journal p. 38-52 2023. , 4.
Mashkov Vladimir L. Nefeld Ekaterina E. Kovalev, A. I. Dolgikh Alexandra G. Smirnova Ekaterina A. Samuseva Marina V. Strelnikov Stepan V. Rogacheva Daria A. Vakhantseva Olga V.
read more