ISSN 2079-6617
eISSN 2309-9828
Gubaidulina Lyudmila M.

Gubaidulina Lyudmila M.

E-mail: gubaidulina.mila@yandex.ru

Affiliation: Lomonosov Moscow State University

Student,
Moscow

Publications

Psychological predictors of procrastination among psychology students
National Psychological Journal p. 91–101 2022. , 4.
Dmitry M. Boyarinov Gubaidulina Lyudmila M. Yuliana A. Novikova Kachina, Anastasiya A. Barabanshchikova, V.V.
read more