ISSN 2079-6617
eISSN 2309-9828
Ignatev Pavel D.

Ignatev Pavel D.

E-mail: ig_pvl@mail.ru

Affiliation: Saint-Petersburg State University

Saint Petersburg State University,
Saint Petersburg, Russia

Publications

Cross-cultural analysis of regulating emotions in patients with alcohol addiction
National Psychological Journal p. 78-87 2019. , 1.
Ignatev Pavel D. Trusova Anna V. Klimanova Svetlana G. Balashova Yuliya I. Zamyatina Nadezhda N. Shestakova Matrena V.
read more