ISSN 2079-6617
eISSN 2309-9828
Razvalyaeva, Anna U.

Razvalyaeva, Anna U.

Razvalyaeva, Anna U.

E-mail: annraz@rambler.ru

Affiliation: Lomonosov Moscow State University

Post graduate student at Lomonosov Moscow State University
Moscow, Russia

Publications

Relationship between the framing effect and individual differences in medical students
National Psychological Journal p. 17-29 2017. , 4.
Kornilova, T. V. Pavlova, Elizaveta M. Krasavtseva, Yuliya V. Razvalyaeva, Anna U.
read more