ISSN 2079-6617 (Print)
ISSN 2309-9828 (Online)
Samoylenko Nadezhda V.

Samoylenko Nadezhda V.

Samoylenko Nadezhda V.

Личная страница: https://usma.ru/faculty/akkreditacionno-simulyacionnyjcentr/kadrovyj-sostav/

Affiliation: Ural State Medical University

Yekaterinburg, Russia

Publications

Patient image semantics and its change in training skills in quasi professional medical activity
National Psychological Journal p. 115-125 2020. , 1.
Dyachenko Elena V. Samoylenko Nadezhda V.
read more