ISSN 2079-6617
eISSN 2309-9828
Dovbysh, Daria V.

Dovbysh, Daria V.

Affiliation: Lomonosov Moscow State University

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Publications

National Psychological Journal p. 61-72 2016. , 2.
Pervicheko, Elena I. Dovbysh, Daria V.
read more